administrator

Wszyscy zwracają dzisiaj uwagę na to jak przechowywane są dane osobowe

Internet
Author: EyeonEarth
Source: http://www.flickr.com
Polityka prywatności to dokument umieszczany na witrynie internetowej w celu informowania użytkowników o tym, które starannie konkretne osobowe są o nich kolekcjonowane oraz w który sposób będą one wykorzystywane poprzez administratora strony. Mogą to być najczęściej konkretne zbierane automatycznie poprzez serwer albo też takie podawane poprzez odbiorcy w chwili na przykład rejestracji. Regulamin strony WWW nie tylko powinien definiować rodzaj i sposób działalności realizowanej w danym miejscu, lecz również, a może przede wszystkim określa prawa i obowiązki obu stron zawieranej transakcji a także przebieg. Tego typu regulamin jest w zasadzie pisemną formą umowy, w oparciu o którą obie strony zamierzają postępować podczas transakcji i po jej zakończeniu (dowiedz się więcej na temat regulaminu strony i portalu).